ŚcieżkaZespół Charytatywny

Zespół Charytatywny


Początki działania:

 1. Zespół Charytatywny przy Parafii w Kaniowie został powołany przez księdza Proboszcza Ferdynanda Bochaczyka najprawdopodobniej w roku 1977 i liczył 5 osób.
 2. Działalność Zespołu polegała na:
  1. organizowaniu wyjazdów do Hałcnowa w Święto Zesłania Ducha Świętego dla osób starszych i chorych (zapewnienie transportu i opieki)
  2. rozdzielaniu wśród potrzebujących darów
 3. Zdobywanie środków finansowych na działalność dobroczynną przez: 
  1. Robienie palm; bukietów 
  2. wicie wianków 
  3. prowadzenie sklepiku z dewocjonaliami 
  4. rozprowadzanie świec CARITAS i paschalików 
  5. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej

Działalność w/w Zespołu została rozszerzona w roku 1990. Liczba członków wzrosła do 13 osób.

Formy pracy:

 • organizowanie pielgrzymek i wycieczek 
 • organizowanie kolonii dla dzieci 
 • organizowanie wypoczynku dla starszych 
 • pomoc przy organizowaniu przedstawień teatralnych obdarowywanie dzieci słodyczami np. św. Mikołaj 
 • składanie życzeń osobom samotnym z okazji Świąt 
 • przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych 
 • organizowanie spotkań osób starszych (opłatek, święcone)