ŚcieżkaGrupy

Grupy


 

LP GRUPA I GRUPA II GRUPA III GRUPA IV
1 Emmanuel Postka Maksymilian Kóska Michał Góra Jakub Kleczek
2 Rafał Beniowski Wojciech Szafarczyk Krystian Sroczyński Patryk Wójtowicz
3 Bartłomiej Muras Kacper Betka Patryk Góra  Remigiusz Ochal 
4 Błażej Grzywa Michał Hesek Mateusz Tarniowy Jakub Szyma
5 Karol Raszka  Szymon Adamaszek Przemysław Gruszka Kacper Czulak
6 Marcin Sysło  Miłosz Szafarczyk Karol Sieracki  Marcin Sysło
7 Bartłomiej Moś  Szymon Janeczko Mateusz Grygierzec Adam Pietraszko
8     Szymon Czopek 

 Oskar Jainta

9      

 

10        

 

Dzień/Godzina 12 VI 19 VI 26 VI 3 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 7 VIII 14 VIII 15 VIII 21 VIII 28 VIII     
7.00 II I IV III II I IV III II I IV III II
9.00 III III I IV III II I IV III II I IV III
11.00 IV III II I IV III II I IV III II I IV
15.00  I IV III II I IV III II I IV III II I

 

  

Obecność na grupie +5
Obecność na zbiórce +7
Obecność nadobowiązkowa +3
Nabożeństwo +4
Czytanie lekcji +2
Śpiewanie psalmu

+2

Nieobecność na grupie -10
Nieobecność na zbiórce -14
Złe zachowanie od -2 do -10